0 (532) 764 24 18

Sosyal Medyada Biz}

Tarımsal Hibe Destekleri IPARD 2 Programı

Tarımsal Hibe Destekleri IPARD 2 Programı

Ipard 2 Destek Programının Kapsamı Nelerdir

Ipard Kırsal Kalkınma Programı Nasıl Destek Verir?

Avrupa Birliği (AB) aday ve potansiyel aday ülkelere destek vermek amacıyla 1085/2006 sayılı Konsey Tüzüğü çerçevesinde Katılım Öncesi Yardım Aracı’nı (Instrument for Pre-Accession Assistance- IPA) oluşturmuştur. IPA desteği beş bileşeni içermekte olup, Türkiye IPA tüzüğünün EK 1’inde yer alan aday ülke statüsünde olduğundan bütün bileşenlerden faydalanabilmektedir. IPA’nın beşinci bileşeni olan Kırsal Kalkınma (IPA Rural Development- IPARD) Avrupa Birliği’nin Ortak Tarım Politikası, Kırsal Kalkınma Politikası ve ilgili politikalarının uygulanması ve yönetimi için uyum hazırlıklarını ve bu kapsamdaki politikaların geliştirilmesini desteklemektedir. IPARD desteğinin 2007-2013 yıllarını kapsayan, çok yıllı “Kırsal Kalkınma Programı” kapsamında uygulanması lazım gerekmektedir.

Türkiye için IPA Kırsal Kalkınma Programı (yani IPARD Program) ülkenin kırsal kalkınma bağlamında katılım öncesi dönemdeki öncelikleri ve ihtiyaçları değerlendirilerek tasarlanmıştır. Bu çerçevede 2007-2013 yıllarını içeren 9’uncu Kalkınma Planı, 2006-2010 yıllarını içeren Tarım Stratejisi ve Ulusal Kırsal Kalkınma Stratejisi öncelikleri birliktesinde Avrupa Birliği Çok Yıllı Gösterge Planlama Belgesi’nin stratejik öncelikleri de dikkate alınmıştır. AB’nin 1085/2006 IPA Konsey Tüzüğü ve tüzüğün uygulanması esaslarını kapsayan 718/2007 sayılı IPA Uygulama tüzüğü Programın dayanağını oluşturmaktadır.

Program 2007-2013 yıllarını içeren yedi yıllık bir süreci içinde barındırmakta olup mali çerçevesi MIPD’nin en son versiyonunda yer alan dönem için belirlenmiştir. Bu kapsamda, IPA ve IPARD için Türkiye’ye tahsis edilmiş olan fonlar, önceki ve halihazırda 2009-2011 yılları için MIPD belgesi esasında, milyon Avro olarak aşağıda verilmektedir.

Bileşen 2007 2008 2009 2010 2011 TOPLAM
Geçiş Desteği ve Kurumsal yapılanma 256,7 250,2 233,2 211,3 230,6 1182
Sınır Ötesi İşbirliği 2,1 8,8 9,4 9,6 9,8 39,7
Bölgesel Kalkınma 167,5 173,8 182,7 238,1 291,4 1053,5
İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi 50,2 52,9 55,6 63,4 77,6 299,7
Kırsal Kalkınma 20,7 53 85,5 131,3 172,5 463
Toplam 497,2 538,7 566,4 653,7

 

781,9

 

3037,9

Değerler güncel fiyat olarak verilmiştir, milyon Avro

Kaynak: MIPD

IPARD Programı, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı (TKB) tarafından diğer kamu kuruluşları ile yakın işbirliği içerisinde; yerel kuruluşlar, sosyal, ekonomik ve çevresel ortaklar, sivil toplum kuruluşları, bilgi merkezleri ve üniversitelerin de görüşleri alınarak hazırlanmıştır.

Program içeriği 718/2007 sayılı IPA Uygulama tüzüğünde tavsiye edilen içerik paralelinde, AB müktesebatı çerçevesinde önemli belgeler de göze alınarak tasarlanmıştır.

 

Kaynak:http://www.tkdk.gov.tr/

12 Ocak 2016
1.897 kez görüntülendi

ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZIN

Hibe Destekleri